De contributie is vastgesteld op jaarbasis en wordt in twee termijnen geïnd.

€     3,00  per les   Ouder/peutergym
€   70,00  + KNGU bondscontributie van +/- € 20,00 per jaar  Peuter/kleutergym
€   70,00  + KNGU bondscontributie van +/- € 20,00 per jaar  Recreatief turnen
€ 120,00  per jaar  55+ gym, Gym zonder toestellen 
€ 120,00  per jaar  Aerobics/Zumba/Bodyshape

Dit bedrag is voor 1 uur les per week. Wanneer iemand twee keer in de week komt sporten geldt er voor het tweede uur een gereduceerd tarief.

 

€ 225,00  + KNGU bondscontributie van +/- € 20,00 per jaar 5de divisie wedstrijdgroep turnen

€ 295,00  + KNGU bondscontributie van +/- € 20,00 per jaar 3de en 4de divisie wedstrijdgroep turnen

Het jaar (seizoen) loopt van september tot en met juni. De contributie wordt halfjaarlijks afgeschreven middels een automatische incasso.