De contributie is vastgesteld op jaarbasis en wordt in twee termijnen geïnd.

€     3,00  per les   Ouder/peutergym
€   70,00  + KNGU bondscontributie van +/- € 20,00 per jaar  Peuter/kleutergym
€   70,00  + KNGU bondscontributie van +/- € 20,00 per jaar  Recreatief turnen
€ 120,00  per jaar  55+ gym, Gym zonder toestellen 
€ 120,00  per jaar  Aerobics/Zumba/Bodyshape

Dit bedrag is voor 1 uur les per week. Wanneer iemand twee keer in de week komt sporten geldt er voor het tweede uur een gereduceerd tarief.

 

Het jaar (seizoen) loopt van september tot en met juni. De contributie wordt halfjaarlijks afgeschreven middels een automatische incasso.